7 december: En viktig och stark historia

En blomma i Afrikas öken är en helt fantastisk historia om Waris Diries väg från liten flicka i en nomadfamilj i Somalia till modell i USA. Och med mycket viktigt att säga om allt som händer däremellan. Som tolvåring skulle hon giftas bort men flyr och lyckas sedan ta sig till London. Men livet där är inte heller så lätt, och hon får kämpa mycket innan hon tar sig dit hon är i dag.

En viktig del i boken är historien om hur hon som treåring könsstympades, enbart därför att traditionen kräver det. Hon berättar om ingreppet men även om hur det påverkat henne senare i livet. I dag arbetar hon som human rights ambassadeur vid FN för att hjälpa till att sprida kunskaper om könsstympning.

Fastnar man i den här boken, finns även en fortsättning – Ökenblomman återvänder.

Se alla luckorna i adventskalendern här.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *