Se Caitlin Moran prata om biblioteks betydelse

Tanken var att jag skulle filma lite under mitt besök på Bokmässan. Så blev dock inte riktigt fallet, utan jag kom bara hem med två filmer. Den ena är dock på Caitlin Moran, så jag kan dela med mig av henne till er. Här pratar hon på Internationella torget om hur viktigt det är att det finns bibliotek.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *