Dagens bladvändare

En gång i månaden har jag en boksida i Barometern-OT:s helgbilaga Bonus Weekend. Och i dag handlar det om att ofta få frågan “hur hinner du läsa så mycket?” och hur man kan göra för att bättra på lässtatistiken. Sedan blir det ju dessutom fyra tips såklart.

Här finns allt att läsa:

Krönikan
Tips nummer 1
Tips nummer 2
Tips nummer 3
Tips nummer 4


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *